Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.  Powołanie i odwoływanie  członków Zarządu należy do  kompetencji Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W skład Zarządu wchodzi  jedna  osoba wybrana przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.).

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa Minister Skarbu Państwa.


Szczegółowe informacje na temat Zarządu Spółki można znaleźć w Statucie PWPW S.A.
 

Skład zarządu PWPW S.A.:

  • Maciej Biernat - prezes zarządu
  • Janusz Kowalski - członek zarządu
  • Tomasz Sztanga - członek zarządu


 

Wytworzył:
(2016-01-11)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2007-11-08 11:51:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Jaworski
(2018-11-05 13:49:14)