Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza liczy do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U.2018.2170), przy czym dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2018.1182).

Szczegółowe informacje na temat Rady Nadzorczej można znaleźć w Statucie PWPW S.A.

 Obecny skład Rady Nadzorczej:

  1. Wiktor Klimiuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Sylwester Siuchta - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Mariusz Czyżak - Członek Rady Nadzorczej
  4. Joanna Duszyńska-Gawron - Członek Rady Nadzorczej
  5. Dariusz Nowak - Członek Rady Nadzorczej
  6. Małgorzata Wasielewska - Członek Rady Nadzorczej
  7. Wojciech Zabłocki - Członek Rady Nadzorczej 
     
Wytworzył:
Iza Łukasiuk, administrator BIP
(2016-04-12)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2007-11-08 11:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Jaworski
(2021-01-21 13:31:16)