Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.  Powołanie i odwoływanie  członków Zarządu należy do  kompetencji Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W skład Zarządu wchodzi  jedna  osoba wybrana przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.).

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Szczegółowe informacje na temat Zarządu Spółki można znaleźć w Statucie PWPW S.A.
 

Skład zarządu PWPW S.A.:

  • Maciej Biernat - prezes zarządu
  • Piotr Ciompa - członek zarządu
  • Mariusz Kujawski - członek zarządu
  • Tomasz Sztanga - członek zarządu


 

Wytworzył:
(2016-01-11)
Udostępnił:
Administrujący Administrator
(2007-11-08 11:51:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrujący Administrator
(2007-11-08 11:51:55)