Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Środa 20.02.2019

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza liczy do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przy czym dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.), oraz Zarządzeniu nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez ministra Skarbu Państwa (z późn. zm.) i Zarządzeniu nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat Rady Nadzorczej można znaleźć w Statucie PWPW S.A.

 Obecny skład Rady Nadzorczej:

  1. Zbigniew Bogucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Mariusz Czyżak - Członek Rady Nadzorczej
  3. Joanna Duszyńska–Gawron - Członek Rady Nadzorczej
  4. Filip Grzegorczyk - Członek Rady Nadzorczej
  5. Sylwester Siuchta - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  6. Bartłomiej Sochański - Sekretarz Rady Nadzorczej
  7. Małgorzata Wasielewska - Członek Rady Nadzorczej
  8. Marcin Wereszczyński - Członek Rady Nadzorczej

  
 

Wytworzył:
Iza Łukasiuk, administrator BIP
(2016-04-12)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2007-11-08 11:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Jaworski
(2018-08-21 10:32:00)
Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP | Wersja 2.7.0 WCAG 2.0 AA (23.07.2018)

ilość odwiedzin: 420674

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X