Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki. Obowiązki Walnego Zgromadzenie Polskiej Wytwórni Papierów  Spółka Akcyjna wykonuje Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

  • z własnej inicjatywy,
  • na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  • na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
  • na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia można znaleźć w Statucie PWPW S.A.

Wytworzył:
Administrator PWPW
(2014-10-09)
Udostępnił:
Administrator
(2007-11-08 11:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator PWPW
(2023-09-28 10:28:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki