Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.650.380 zł (słownie: sto trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 13.065.038 (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), w tym 11.380.000 (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A 0000001 do 011380000 oraz 1.685.038 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści osiem) akcji serii B o numerach od nr 011380001 do 013065038.

Wytworzył:
Administrator PWPW
Udostępnił:
Administrator
(2007-11-08 11:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator PWPW
(2022-05-10 14:59:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki