Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza liczy do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U.2018.2170), przy czym dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2018.1182).

Szczegółowe informacje na temat Rady Nadzorczej można znaleźć w Statucie PWPW S.A.

 Obecny skład Rady Nadzorczej:

  1. Mateusz Matejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Sylwester Siuchta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Edyta Szostak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Joanna Duszyńska-Gawron – Członek Rady Nadzorczej
  5. Agata Furgała – Członek Rady Nadzorczej
  6. Maciej Lipiec – Członek Rady Nadzorczej
  7. Waldemar Nowak – Członek Rady Nadzorczej
  8. Wojciech Raduchowski-Brochwicz – Członek Rady Nadzorczej
  9. Ewa Stępień – Członek Rady Nadzorczej
  10. Mariusz Worek – Członek Rady Nadzorczej
Wytworzył:
Administrator PWPW
(2016-04-12)
Udostępnił:
Administrator
(2007-11-08 11:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator PWPW
(2024-03-13 08:21:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki