Majątek spółki

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 978 306 274,19 zł

 

  • PWPW S.A. posiadając Oddział w Armenii zamieszcza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za 2019 rok (wraz z opinią biegłego rewidenta), zgodnie z art.24 ustawy Republiki Armenii o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią biegłego)

  • PWPW S.A. posiadając Oddział w Armenii zamieszcza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za 2018 rok (wraz z opinią biegłego rewidenta), zgodnie z art.24 ustawy Republiki Armenii o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią biegłego)

  • PWPW S.A. posiadając Oddział w Armenii zamieszcza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za 2017 rok (wraz z opinią biegłego rewidenta), zgodnie z art.24 ustawy Republiki Armenii o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią biegłego)

  • PWPW S.A. posiadając Oddział w Armenii zamieszcza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za 2016 rok (wraz z opinią biegłego rewidenta), zgodnie z art.24 ustawy Republiki Armenii o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią biegłego)

  • PWPW S.A. posiadając Oddział w Armenii zamieszcza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za 2015 rok (wraz z opinią biegłego rewidenta), zgodnie z art. 24 ustawy Republiki Armenii o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią biegłego)

  • PWPW S.A. posiadając Oddział w Armenii zamieszcza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za 2014 rok (wraz z opinią biegłego rewidenta), zgodnie z art. 24 ustawy Republiki Armenii o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią biegłego rewidenta)

  • PWPW S.A. posiadając Oddział w Armenii zamieszcza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za 2013 rok (wraz z opinią biegłego rewidenta), zgodnie z art. 24 ustawy Republiki Armenii o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią biegłego rewidenta)

  • PWPW S.A. posiadając Oddział w Armenii zamieszcza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za 2012 rok (wraz z opinią biegłego rewidenta), zgodnie z art. 24 ustawy Republiki Armenii o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinią biegłego rewidenta)

Wytworzył:
Administrator PWPW
(2015-07-03)
Udostępnił:
Administrator
(2007-11-08 11:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator PWPW
(2022-05-10 14:58:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki