Forma prawna

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r.). Powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. 30 kwietnia 1996 r. wpisana została przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy - Rejestrowy do rejestru handlowego pod numerem 46842.

 

Dnia 23.11.2001 r. PWPW S.A. wpisana została przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594.

Wytworzył:
Administrator PWPW
(2014-11-26)
Udostępnił:
Administrator
(2007-11-08 11:27:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator PWPW
(2022-05-10 14:57:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki